قرار بود شنبه شب با اخبار داغ کنکور در خدمت شما باشیم ولی تا یک ساعت پیش سیل تلفنهای بچه ها بود که به من می شد و نظرات من را در مورد پیش بینی نتیجه کنکورشان می خواستند !!! 

به هر حال کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی ۸۹ هم روز گذشته در یک نوبت بعد از ظهر برگزار شد ! 

 

آزمون ساعت ۱۶ در حوزه های امتحانی مختلف که بچه ها به عنوان تنها انتخاب خود مشخص کرده بودند برگزار گردید . قبل از آزمون شایعاتی مبنی بر اینکه ممکن است کلیه شرکت کنندگان در شهر محل سکونت خود امتحان بدهند نیز به گوش می رسید ولی با آمدن کارتها معلوم شد که مانند سالهای گذشته هر کس در شهری که انتخاب کرده باید امتحان بدهد مثلاْ بچه های ساکن تهران که شهر کرد را انتخاب کرده اند باید به این شهر مسافرت کنند ! 

یکی از نکات جدید و خوب  آزمون این  بود که کارتهای امتحانی به صورت اینترنتی توزیع شد و بچه ها برای دریافت کارت مجبور به مراجعه حضوری نبودند . 

طبق شنیده ها در حوزه تهران حدود ۷۰۰ نفر شرکت کرده بودند که البته یک ساعت و نیم بعد از شروع آزمون حدود ۷۰٪ برگه های خود را تحویل داده بودند ! و در حوزه پسرها ساعت ۲۰ فقط حدود ۲۰ نفر تا آخر آزمون نشسته اند . در ورامین نیز وضع به همین منوال بوده و بعد از پایان آزمون حدود ۲۵ نفر باقی مانده بوده اند !!! 

در آزمون ریاضی بر خلاف سالهای گذشته سه سوال از تابع مطرح شده بوده و مانند سال پیش از مبحث ماتریس سوالی طرح نشده بوده است . 

متن زبان تخصصی در مورد واکنش میلارد بوده است . 

میکروبیولوژی نسبت به سالهای گذشته مشکل تر بوده ولی شیمی مواد غذایی در مورد مباحث معمول این درس سوال آمده بوده است . 

تکنولوژی نیز سوالات نامتعارف کمی داشته است ولی اصول مهندسی و اصول طراحی سوالات روتین و تکراری نبوده و بسیار مفهومی طراحی شده بوده است . 

رویهم رفته آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی امسال نسبت به سال گذشته آسانتر ارزیابی شده است .